Призма Инфо

ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, ОЦЕНКИ, СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ

 •   FOREST INFO – СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
  •   КОНТРОЛ НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
  •   КОНТРОЛ НА ТЕРЕННИ РАБОТИ
  •   АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТЧЕТНИ ФОРМИ
  •   ИМПОРТ, ЕКСПОРТ НА ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ И КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ
  • ЕКСПОРТ НА КАРТИ ЗА GPS
  •   Информационна брошура
  •   Уеб страница
 •   FAP View – Софтуер за горскостопанско управление
  •   Преглед, печат, експорт във файл и търсене на таксационни описания от лесоустройствения проект, генериране на всички възможни таблици и справки;
  •   Актуализация на горския фонд, без да бъдат променяни данните от базовия проект и възможност за генериране на всички ОГФ от актуализираните данни с възможност за множество филтри;
  •   Рекапитулация и баланс на всички суми по площи, ползване и запас спрямо актуализираните данни и данните от базовия проект;
  •   Електронна книга на ползане с възможност за въвеждане на маркиран, добит и преходен фонд;
  •   Изготвяне на всички необходими справки от книгата за ползване по различните видове фондове: маркиран, добит и преходен (ОГФ 5, Годишен план, Опис образец по чл. 87, ал. 21 и 22 ППЗГ );
  •   Регистър на всички проведени мероприятия за залесяване;
  •   Информационна брошура
  •   Уеб страница
 •   Pointer – Визуализация и навигация на кадастрални и горски карти от ZEM и CAD файлове за Андроид мобилни устройства (телефони и таблети)
  •   Самостоятелна обработка и зареждане на вашите данни, необходими за работа на терен;
  •   Позиционира карта с точността на GPS и/или с помощта на Мобилната мрежа;
  •   Възможност за записване на GPS следа; Предварително дефинирани тематични карти;
  •   Търсене на данни и визуализация на резултата от търсенето;
  •   Визуализиране на контури от картата върху сателитно изображение от Google Maps;
  •    Клиентски Профил в уеб базирана система за зареждане и автоматизирана обработка на собствените данни в ZEM и/или CAD формат и директно прехвърляне на обработените данни (карти) в мобилното устройство чрез Интернет;
  •   Информационeн клип
  •   Демонстрационна версия в Goole Play
  •   Уеб страница